پاک پرداخت

در کشور ما تعداد بانک ها بسیار زیاد است و هر ایرانی معمولا مشتری همزمان چندیدن بانک می باشد. مدیریت وام ها اخذ شده از هر بانک نیازمند حضور فیزیکی در بانک، یا در بهترین حالت استفاده از تعداد زیادی اپلیکیشن و وب سایت می باشد که مشکلاتی را برای کاربران ایجاد می کند. 
این برنامه با ایجاد امکان مدیریت همه اقساط بانک های مختلف در یک جا، به کاربران کمک بزرگی برای گزارش گیری و بازپرداخت وام ها می کند.
نسخه آزمایشی
حذف نسخه قبل

نظرات کاربران

نسخه های پیشین

نسخه آزمایشی

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه